Tiltakspakke 2

 

Tiltakspakke 2 er en videreføring av arbeidet med konkretisering av 100 tiltak for bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken i Oslo. Resultatene fra underveisevalueringen av Tiltakspakke 1 viste at KFT burde fokusere på hele linjer, fremfor å gjennomføre enkelttiltak på hele kollektivnettet.

Tiltakspakke 2 omhandler tiltak langs busslinje 20 hvor det er identifisert ti områder med forbedringspunkter, og trikkelinje 11 hvor det er definert ni områder med behov for tiltak.

Bymiljøetaten har ansvaret for å gjennomføre samtlige infrastrukturtiltak som for eksempel omprioritering av veiareal fra personbil til kollektivtrafikk.

Ruter har ansvaret for systemtiltak som blant annet fjerning av billetter på buss og trikk, bedring av avvikling i sentrumsgatene i Oslo ved å gjennomføre økt terminering av regionsbusser til knutepunkter utenfor sentrum.

Systemtiltak:

Spørsmål og svar

 

Dokumenter

 

Nyhetsbrev