Tiltakspakke 3

 

15 konkrete tiltak for bedre fremkommelighet

Tiltakspakke 3 inneholder 15 konkrete tiltak fordelt på 8 områder. Felles for områdene er at de betjenes av flere viktige kollektivlinjer, samtidig som buss og trikk opplever forsinkelser på grunn av biltrafikk, og det er identifisert potensial for å gjennomføre effektive tiltak på kort sikt. Alle områdene er knutepunkt eller byttepunkt hvor forutsigbarhet er spesielt viktig for passasjerer som skal bytte mellom kollektivlinjer.

Tiltakspakke 3 gir kortere og mer forutsigbar reisetid

Tiltakene i tiltakspakke 3 gir økt prioritet til kollektivtrafikken, blant annet ved å gjøre om kjørefelt for bil til kollektivfelt. Tiltakene bidrar til at buss og trikk ikke hindres av bilkø inn mot kryss og rundkjøringer. Det gir kortere og mer forutsigbar reisetid for passasjerene. Mange av tiltakene gir synlig prioritering av kollektivtrafikk foran bil.

Effektiv gjennomføring

Tiltakspakke 3 er en effektiv pakke som kan iverksettes raskt. For hvert tiltak må det gjennomføres en enkel trafikkanalyse og utarbeides en plan for skilt og oppmerking. Tiltakene innebærer ikke omfattende planprosesser eller byggeprosjekter.

Systemtiltak:

Spørsmål og svar

 

Dokumenter

 

  • Tiltakspakke 3 prospekt Tiltakspakke 3 er en effektiv pakke som kan iverksettes raskt. For hvert tiltak må det gjennomføres en enkel tra kkanalyse og utarbeides en plan for skilt og oppmerking. Tiltakene innebærer ikke omfattende planprosesser eller byggeprosjekter.
  • Tiltakspakke 3 prosjektkatalog Tiltakspakken inneholder 15 konkrete tiltak fordelt på 8 delområder. Felles for delområdene er at buss og trikk opplever forsinkelser på grunn av biltrafikk. Tiltakene innebærer å gi økt prioritet til kollektivtrafikken for dermed å gi kortere og mer forutsigbar reisetid for passasjerene.

Nyhetsbrev