Parkeringspakke

 

Parkeringstiltak

Dette prospektet viser tiltak som skal legge til rette for at parkering kan skje på en måte som ikke hindrer kollektivtrafikken. I noen tilfeller innebærer det å legge ned eller flytte parkeringsplasser. I noen tilfeller innebærer det å merke opp eksisterende parkeringsplasser. Tiltakene er et resultat av forslag fra operatører, Ruter og Bymiljøetaten. Tiltakene er vurdert og prioritert av prosjektgruppen for Kraftfulle fremkommelighetstiltak, med representanter fra Ruter og Bymiljøetaten.

Gjennomføring

De foreslåtte parkeringstiltakene innebærer i all hovedsak nedleggelse av parkeringsplasser som ikke er regulert til parkeringsformål, samt tydeligere oppmerking av parkeringsplasser som er regulert. Nedleggelse av parkeringsplasser som ikke er regulert krever at det utarbeides en skiltplan som skal godkjennes av skiltmyndigheten i Bymiljøetaten.

Systemtiltak:

Spørsmål og svar

 

Dokumenter

 

  • Parkeringspakke Dette prospektet viser tiltak som skal legge til rette for at parkering kan skje på en måte som ikke hindrer kollektivtrafikken. I noen tilfeller innebærer det å legge ned eller flytte parkeringsplasser. I noen tilfeller innebærer det å merke opp eksisterende parkeringsplasser.

Nyhetsbrev