Tiltakspakker

 

Systemtiltak:

Tiltakspakke 1

Tiltakspakke 1

Basert på 100 punktslisten for fremkommelighetstiltak i Oslo kommune utviklet KFT tiltakspakken Kraftpakke 1, som inneholder 19 system- og infrastrukturtiltak. Tiltakene har effekt på 24 busslinjer og alle byens trikkelinjer.

Tiltakspakke 2

Tiltakspakke 2

Kraftpakke 2 omhandler tiltak langs busslinje 20 hvor det er identifisert ti områder med forbedringspunkter, og trikkelinje 11 hvor det er definert ni områder med behov for tiltak.

Tiltakspakke 3

Tiltakspakke 3

15 konkrete tiltak for bedre fremkommelighet Tiltakspakke 3 inneholder 15 konkrete tiltak fordelt på 8 områder. Felles for områdene er at de betjenes av flere viktige kollektivlinjer, samtidig som buss og trikk opplever forsinkelser på grunn av biltrafikk, og det er identifisert potensial for å gjennomføre effektive tiltak på kort sikt. Alle områdene er knutepunkt […]

Parkeringspakke

Parkeringspakke

Parkeringstiltak Dette prospektet viser tiltak som skal legge til rette for at parkering kan skje på en måte som ikke hindrer kollektivtrafikken. I noen tilfeller innebærer det å legge ned eller flytte parkeringsplasser. I noen tilfeller innebærer det å merke opp eksisterende parkeringsplasser. Tiltakene er et resultat av forslag fra operatører, Ruter og Bymiljøetaten. Tiltakene […]

Nyhetsbrev