Nytt kjøremønster i Hausmannsgate

 
Nytt kjøremønster i Hausmannsgate

I juni 2015 ble det etablert toveis kollektivfelt fra Storgata til Mariboes gate. Dette ble gjort for å bedre fremkommeligheten og punktligheten for busslinje 34 og 54, samt fremkommeligheten for nødetater, el-bil og taxi.

Nytt kjøremønster fra mai

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev