Nærinfo Waldemar Thranes gate

 
Nærinfo Waldemar Thranes gate

Det opprettes kollektivfelt helt fra Ullevålsveien til Uelands gate i østlig retning. Samtidig oppretter vi sykkelfelt på samme strekning i vestlig retning. Arbeidene begynner i løpet av første halvdel av juli, og skal være ferdig innen uke 33 er omme.

160407 Nærinfo Waldemar Thranes gate

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev