Nytt kjøremønster i Josefines gate

 
Nytt kjøremønster i Josefines gate

I april 2015  ble det innført påbudt høyresving fra Josefines gate til Pilestredet og venstresvingsforbud fra Pilestredet til Dalsbergstien. Dette ble gjort for å bedre fremkommeligheten for busslinje 21. Buss, taxi og sykkel blir ikke berørt av tiltakene.

Josefines gate har stor trafikkbelastning og dårlig fremkommelighet i rushtidene. Bilkø i retning mot Bislett skaper store forsinkelser for busslinje 21 som går fra Aker Brygge til Helsfyr. Linjen har hatt en sterkt økning i antallet passasjerer. Innføring av påbudt høyresving vil redusere dagens problemer med tilbakeblokkering og forsinkelser.

Samtidig blir det innført venstresvingsforbud fra Pilestredet inn i Dalsbergstien. Dette gjøres for å redusere trafikkfarlige situasjoner i krysset som følge av den økte trafikken i Pilestredet i begge retninger. Tiltakene er del av Kraftpakke 1 og gjennomføres av prosjektet Kraftfulle fremkommelighetstiltak. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Bymiljøetaten og Ruter for å sikre fremkommeligheten for buss og trikk innenfor Ring 3 i Oslo.

Forventede effekter

Innføringen av påbud høyresving i Josefines gate betyr at privatbiler og nyttetransport ikke lengre kan svinge til venstre inn i Pilestredet. Bymiljøetaten forventer at tiltaket vil føre til en nedgang av gjennomgangstrafikken i Josefines gate, samtidig som dette trolig bidrar til en liten økning av trafikken i Hegdehaugsveien, Bogstadveien, Sporveisgata og Parkveien.

Påbudt høyresving fra Josefines gate ut i Pilestredet vil føre til betydelig økt trafikk i Pilestredet retning syd og Dalsbergstien. Dette vil ha konsekvenser for fremkommeligheten i Pilestredet i begge retninger og kan føre til trafikkfarlige situasjoner ved venstresving fra Pilestredet til Dalsbergstien. Det innføres derfor venstresvingforbud fra Pilestredet til Dalsbergstien.

Kollektivgate vurderesDesktop5

Dersom tiltakene ikke får den ønskede effekt for busstrafikken på strekningen Josefines gate fra krysset Uranienborgveien til Pilestredet vurderer Bymiljøetaten å skilte kollektivfelt i Josefines gate i retning øst fra Uranienborgveien til Pilestredet. Dette vil medføre at busstrafikken får egen trase og at trafikken (unntatt buss/taxi) i retning mot øst må velge alternative kjøreruter.

Bymiljøetaten vil gjennomføre nye målinger av trafikken i Josefines gate og tilleggene gater før sommeren.

Tiltaket i Josefines gate ble gjennomført i april 2015.

 

 

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev