Nærinformasjon

 
Endret kjøremønster i Biskop Gunnerus’ gate

Endret kjøremønster i Biskop Gunnerus’ gate

november 27, 2017

Fra 6. desember endres kjøremønsteret i Biskop Gunnerus’ gate og det vil ikke lenger være mulig å kjøre gaten østover forbi Jernbanetorget. Buss, trikk og taxi får egen kollektivstrekning mellom Dronningens gate og Fred Olsens gate, som gir bedre betingelser og mindre forsinkelser for kollektivtrafikken. Les mer: Endret kjøremønster i Biskop Gunnerus’ gate

Nærinfo Olaf Ryes plass

Nærinfo Olaf Ryes plass

juli 14, 2016

Det fjernes parkeringsplasser og vareleveringslomme i Thorvald Meyers gate mellom Grüners gate og Sofienberggata i løpet av sommeren 2016. Varelevering skal etter gjennomføring av tiltaket kun foregå fra Sofienberggata og Grüners gate. Feilparkerte biler på disse parkeringsplassene har stått for absolutt flest forsinkelser i trikkenettet i en årrekke. Vi ønsker å prioritere de (f.eks) 750 […]

Nærinfo Waldemar Thranes gate

Nærinfo Waldemar Thranes gate

juli 06, 2016

Det opprettes kollektivfelt helt fra Ullevålsveien til Uelands gate i østlig retning. Samtidig oppretter vi sykkelfelt på samme strekning i vestlig retning. Arbeidene begynner i løpet av første halvdel av juli, og skal være ferdig innen uke 33 er omme. 160407 Nærinfo Waldemar Thranes gate

Nytt kjøremønster i Hausmannsgate

Nytt kjøremønster i Hausmannsgate

juni 15, 2015

I juni 2015 ble det etablert toveis kollektivfelt fra Storgata til Mariboes gate. Dette ble gjort for å bedre fremkommeligheten og punktligheten for busslinje 34 og 54, samt fremkommeligheten for nødetater, el-bil og taxi. Nytt kjøremønster fra mai

Workshop på Grünerløkka

Workshop på Grünerløkka

juni 03, 2015

Oslo Handelsstands Forening, Bymiljøetaten og Ruter inviterer til workshop. Nå har du mulighet til å påvirke fremtiden til Thorvald Meyers gate og området rundt.

Toveis kollektivfelt fra Storgata til Mariboes gate

Toveis kollektivfelt fra Storgata til Mariboes gate

juni 01, 2015

I juni 2015 ble det etablert toveis kollektivfelt fra Storgata til Mariboes gate. Dette ble gjort for å bedre fremkommelighet og punktlighet for busslinje 34 og 54, samt fremkommeligheten for nødetatene, el-bil og taxi.

Nytt kjøremønster i Josefines gate

Nytt kjøremønster i Josefines gate

juni 01, 2015

I april 2015 ble det innført påbudt høyresving fra Josefines gate til Pilestredet og venstresvingsforbud fra Pilestredet til Dalsbergstien. Dette ble gjort for å bedre fremkommeligheten for busslinje 21. Buss, taxi og sykkel blir ikke berørt av tiltakene.

Nytt kjøremønster i Sannergata

Nytt kjøremønster i Sannergata

juni 01, 2015

I Juni 2015 ble det etablert nytt kjøremønster i Sannergata. Dette ble gjort for å bedre fremkommelighet og punktlighet for busslinje 21 og 22 og trikkelinjer 11, 12 og 13, samt fremkommeligheten for sykkel, nødetater, el-bil og taxi.

Nyhetsbrev