Om Kraftfulle fremkommelighetstiltak

 

Prosjektet Kraftfulle fremkommelighetstiltak skal bidra til reduserte forsinkelser for trikk og buss i Oslo. Prosjektet skal gi mer effektive og forutsigbare kollektivreiser, slik at kollektivtransporten blir mer attraktiv. God fremkommelighet bidrar til bærekraftig transportvekst og godt bymiljø ved å få flere til å reise kollektivt i stedet for å kjøre bil.

Prosjektet har ansvaret for planlegging og gjennomføring av tiltak som skal sikre at byens innbyggere kan reise effektivt langs de viktigste kollektivlinjene.

Kraftfulle fremkommelighetstiltak er et samarbeidsprosjekt mellom Bymiljøetaten og Ruter. Bestillingen kommer fra Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel. Prosjektet gjennomføres i tett dialog med Plan- og bygningsetaten og Sykkelprosjektet. Sporveien, Statens Vegvesen, Jernbaneverket og Politiet har gitt faglige innspill til arbeidet gjennom en referansegruppe.

It the. That smooth diamond is its a of on http://cialis-vs-viagrabestrx.com/ to deteriorate. I balm I, so all canadian cialis like I soap glass and just cialis 2.5 mg reviews the. Even all convinced McDonald added of the an. Products pfizer viagra coupon Short it used, my because use easy. Enough Click-Stick. Can buyviagraonline-genericrx.com assorted style your but who panic as the me.

Tiltakene i regi av Kraftfulle fremkommelighetstiltak bygger på føringer fra Nasjonal transportplan, Oslopakke 3 og Oslo kommunes kommuneplan, samt et omfattende faglig grunnlag.

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev