Årvollveien

 
Tilbake til Tiltakspakker
Det etableres et ekstra felt i Årvollveien på brua over Trondheimsveien i nordgående retning. Tiltaket gir bedre fremkommelighet for linje 31, 33 og 58.

På brua der Årvollveien krysser Trondheimsveien er det ett kjørefelt i hver retning, mellom de to rundkjøringene på hver side av Trondheimsveien. Det er stor trafikk i området og det blir stående bilkø over brua. Brua har 8000 ÅDT (Årsdøgntrafikk) og rundkjøringene 11 000 og 12 000 ÅDT. Linje 58 mot nord/vest skal svinge til venstre, mens linje 31 og 33 skal rett frem i rundkjøringen på nordsiden av Trondheimsveien. Bussene blir forsinket av kø både i morgen- og ettermiddagsrush.

Det etableres to felt i nordgående retning i Årvollveien på brua over Trondheimsveien. Ekstra feltet etableres ved å redusere størrelsen på midtrefuge og refuge mot fortau. Linje 31 og 33 retning Tonsenhagen kan da passere kø som skal til rv.4 retning Sinsen. Det ekstra feltet gjør at det ikke er behov for flettesone mellom biler som skal til venstre og rett fem, noe som vil skape bedre trafikkavvikling og mindre kø. Det gir også bedre fremkommelighet for linje 58 som skal svinge til venstre i rundkjøringen. Det må gjennomføres en analyse hvor det vurderes muligheter for endret geometri, tilpasset to felt i selve rundkjøringen.

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev