Bentsebrugata

 
Tilbake til Tiltakspakke 2
Nedleggelse av 22 parkeringsplasser.

Fjerning 22 parkeringsplasser.

Busslinjene 20, 37 og 54 har fremkommelighetsproblemer på grunn av trangt gateløp med kantsteinsparkering på begge sider av Bentsebrugata mellom Gjøvikgata-Arendalsgata, og Benstebua-Sandakerveien. Gata er ca. 11 meter mellom kantsteinene, som i kombinasjon med tosidig parkering gjør det vanskelig for to busser å møtes. Nedleggelse av parkeringsplasser på en side av gata vil gi bedre flyt.

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev