Biskop Jens Nilssøns gate

 
Tilbake til Tiltakspakke 3
Nedleggelse av 29 parkeringsplasser. Tiltaket er gjennomført.

Fjerning av 29 parkeringsplasser.

Busslinje 37 har fremkommelighetsproblemer på grunn av trangt og kurvet gateløp med kantsteinsparkering på østsiden av gata. Det er ca. 8,5 meter mellom kantsteinene, som i kombinasjon med parkering gjør det vanskelig for buss og bil å møtes.

Tiltaket er gjennomført.

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev