Bygdøy allé

 
Tilbake til Tiltakspakke 1
Det etableres kollektivfelt i Bygdøy allé mellom Karenslyst allé og Olav Kyrres plass. Tiltaket gir bedre fremkommelighet for linje 30, og flere regionbusser.

Bygdøy allé har tre felt med toveis, blandet trafikk og kollektivfelt i retning vest fra Solli plass. Buss linje 30 og 31, samt flere regionlinjer trafikkerer Bygdøy allé. Det er høy trafikk i området, rundkjøringen ved Solli har 20 000 ÅDT og Bygdøy allé har 8200 ÅDT. Bussene står i samme kø som biltrafikken og forsinkes inn mot Solli plass. Køproblemene er større i østgående retning, inn mot Solli plass, enn vestgående retning, ut fra Solli plass.

Kollektivfeltet endrer retning og flyttes til sørsiden av gata slik at det går inn mot Solli plass. Det må gjennomføres en trafikkanalyse som vurderer lengden på tiltaket, samt løsninger for fotgjengerkrysning med refuge i tilknytning til rundkjøringen. Tiltaket innebærer skilting og oppmerking samt evt. justeringer av refuge.

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev