Camilla Colletts vei

 
Tilbake til Tiltakspakke 2
Nedleggelse av 18 parkeringsplasser. Tiltaket er gjennomført.

Fjerning av 18 parkeringsplasser.

Busslinj 21 har fremkommelighetsproblemer på strekningen Urianienborg-Riddervolds gate på grunn av trangt gateløp med kantsteinsparkering på østsiden av gata. Det er ca. 7,5 meter mellom kantsteinene, som i kombinasjon med parkering gjør det vanskelig for to busser å møtes. Nedleggelse av parkeringsplasser vil gi bedre flyt.

Tiltaket er gjennomført.

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev