Christian Michelsens gate

 
Tilbake til Tiltakspakker
Det etableres kollektivfelt i Christian Michelsens gate (Ring 2) mellom Fagerheimgata og Vogts gate. Tiltaket er gjennomført.

Kollektivfelt

Buss (linje 20 og 28) har ikke kollektivfelt på strekningen og forsinkes av biltrafikken. Strekningen har trafikk i fire felt, og to av feltene kan derfor omgjøres til kollektivfelt ved bruk av skilt og oppmerking, uten at det er behov for økt areal. Eksisterende gang- og sykkelvei øst for Ole BUlls gate og sykkelfelt vest for Ole Bulls gate vil opprettholdes som i dag.

Før gjennomføring av tiltaket vil det utarbeides en trafikkanalyse, samt ny skiltplan. Skiltplan vedtas etter uttalelser fra politi og veimyndigheter.

Tiltaket er gjennomført.

 

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev