Drammensveien

 
Tilbake til Tiltakspakke 3
Det etableres kollektivfelt i Drammensveien inn mot rundkjøringen på Solli plass. Tiltaket gir bedre fremkommelighet for linje 13.

Drammensveien har to kjørefelt og kantsteinsparkering på sørsiden av gata. Trikk linje 13 kjører i blandet trafikk i Drammensveien. Det er i dag store forsinkelser for trikken i Drammensveien inn mot rundkjøringen på Solli plass. Det er høy trafikk i området, rundkjøringen har 20 000 ÅDT og Drammensveien har 8000 ÅDT. Dette skaper kø i Drammensveien. Hver avgang forsinkes i gjennomsnitt et halvt minutt i både morgen- og ettermiddagsrush på i Drammensveien inn mot Solli plass.

Tiltaket innebærer å legge ned parkeringsplasser og etablere midtstilt kollektivfelt for trikk i Drammensveien inn mot Solli plass. Like før rundkjøringen flettes kollektivfelt og kjørefelt for bil. Fotgjengerfelt øverst i Drammensveien beholder dermed samme bredde som i dag. Lengden på tiltaket må vurderes nærmere. Fire av parkeringsplassene er reservert el-bil (har ladestrøm) og bør derfor reetableres i nærområdet. Tiltaket innebærer skilting, oppmerking og evt. relokalisering av ladestasjoner for el-bil.

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev