Erling Michelsens vei

 
Tilbake til Tiltakspakke 1
Nedleggelse av 22 parkeringsplasser. Tiltaket er gjennomført.

Fjerning av 22 parkeringsplasser.

Bussen har fremkommelighetsproblemer på grunn av trangt gateløp med kantsteinsparkering på østsiden av gata. Linje 64B kjører opp og ned samme trasé og vender i enden av Erling Michelsens vei. Det er ca. 6,5 meter mellom kantsteinene, som i kombinasjon med parkering gjør det vanskelig for buss og bil å møtes.

Tiltaket er gjennomført.

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev