Fagerheimgata

 
Tilbake til Tiltakspakke 3
Kollektivfelt mot nord i nedre del av gaten vil gi betydelig bedret fremkommelighet for bussen. Tiltaket er gjennomført.

Mye biltrafikk i Fagerheimgata forsinker linje 30. Ved å etablere kollektivfelt i nordgående retning vil bussen i stor grad få uhindret fremkommelighet hele dagen.

Strekningen i Fagerheimgata er belastet med mye trafikk i rushtidene. Spesielt nordgående løp har store utfordringer på grunn av avviklingen i kryss mot ring 2 og fra krysset mot Sannergata. Et kollektivfelt i nordgående retning vil derfor kunne få stor betydning for fremkommeligheten og forutsigbarheten på strekningen. Kollektivfelt etableres fra Dælenenga og nordover til Sannergata.

Tiltaket er gjennomført.

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev