Frognerveien

 
Tilbake til Parkeringspakke
Oppmerking av 3 parkeringsplasser og 3 vareleveringsplasser. Tiltaket er gjennomført.

Oppmerking av 3 parkeringsplasser og 3 vareleveringsplasser.

Trange lommer for varelevering og parkering gir fremkommelighetsproblemer for trikk 12 mellom Niels Juels gate og Skovveien. Det er tre betalingsplasser i lomme på sørsiden av gata og tre vareleveringsplasser i lomme på nordsiden av gata. Trikken har årlig flere stans for feilparkering her. Oppmerking av parkering- og vareleveringsplasser vil redusere risiko for feilparkering.

Tiltaket er gjennomført.

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev