Glimmerveien

 
Tilbake til Parkeringspakke
Nedleggelse av 8 parkeringsplasser.

Fjerning av 8 parkeringsplasser.

Busslinje 75 har fremkommelighetsproblemer mellom Gråsteinveien og Mellombølgen på grunn av trangt gateløp med kantsteinsparkering på nordsiden av gata. Det er ca. 7 meter mellom kantsteinene, som i kombinasjon med parkering gjør det vanskelig for to busser å møtes.

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev