Grefsenveien

 
Kollektivfelt Disen-Storo

Grefsenveien nord for Storokrysset er det store fremkommelighetsproblemer inn mot Storokrysset. Ved å styrke kollektivfeltet på strekningen bedres fremkommeligheten og forutsigbarheten til linje 11 og 12.

Eksisterende kollektivfelt fra Disen til Storo merkes opp på nytt, og venstresvingefeltene blir kortere for å prioritere trikk og buss. For å gjøre dette må gaten reasfalteres. Strekningen trafikkeres av trikkelinjene 11 og 12, og begge linjer vil få effekt av tiltaket i form av bedre punktlighet. Tiltaket vil sørge for en midlertidig bedring av fremkommeligheten frem mot at Bymiljøetaten og Sporveien skal bygge om hele strekningen.

Tiltaket ble vurdert krevende og derfor blir dette videreført til et eget prosjekt over hele strekningen.

 

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev