Hausmannsgate

 
Tilbake til Parkeringspakke
Kollektivfelt begge retninger. Tiltaket er gjennomført.

Etablere kollektivfelt i begge retninger i Hausmannsgate mellom Storgata og Mariboesgate. Dette vil redusere forsinkelsene for linje 34 og 54.

Hausmannsgate har to felt i begge retninger og har høy trafikkbelastning i rushtrafikken på morgen og ettermiddag. I strekningen er det betydelig forsinkelser for busslinje 34 og 54. For å bedre fremkommelighet og punktlighet for busslinjene, samt fremkommelighet for sykkel, nødetater, el-bil og taxi, innføres det toveis kollektivfelt i Hausmannsgate mellom Storgata og Mariboesgate. Tilgjengelighet for varetransport vil bli ivaretatt, og høyresvingende biler vil kunne benytte kollektivfeltet som svingefelt.

Tiltaket er gjennomført.

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev