Hegdehaugsveien–Bogstadveien–Valkyriegata

 
Tilbake til Tiltakspakker
Det utarbeides en trafikkanalyse som skal identifisere tiltak for å prioritere kollektivtrafikk, gående og syklende.

Trafikkanalyse

Trikken opplever store forsinkelser på strekningen Hegdehaugsveien–Bogstadveien–Valkyriegata. Store deler av strekningen er nylig oppgradert. På tross av oppgradering er det mye biltrafikk på strekningen og trikken har problemer med fremkommeligheten.

Det skal gjennomføres en samlet trafikkanalyse for Majorstukrysset og strekningen Hegdehaugsveien–Bogstadveien–Valkyriegata.  Hvilke tiltak som skal gjennomføres vil bli definert i trafikkanalysen.

Målet er å komme frem til fremkommlighetstiltak som kan gjennomføres på kort sikt, før den større fremtidig ombygging av Majorstukrysset gjennomføres.

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev