Josefines gate

 
Tilbake til Parkeringspakke
Påbudt høyresving fra Josefinesgate til Pilestredet. Tiltaket er gjennomført.

Påbudt høyresving fra Josefinesgate ut i Pilestredet skal gi bedre avvikling i krysset og bedre fremkommelighet for busslinje 21.

For å bedre fremkommeligheten for busslinje 21 ble det april 2015 innført påbudt høyresving fra Josefines gate inn i Pilestredet. Buss, taxi og syklister er unntatt fra høyresvingpåbudet. For å sikre at ikke fremkommelighetsproblemet flyttes til Pilestredet innføres det venstresvingforbud fra Pilestredet inn i Dalsbergstien.

Josefines gate har stor trafikkbelastning og dårlig fremkommelighet i rushtidene. Bilkø i retning mot Bislett skaper store forsinkelser for busslinje 21 som går fra Aker Brygge til Helsfyr. Linjen har hatt en sterk økning i antallet passasjerer de siste årene og er prioritert. Effekten vil evalueres, og hvis høyresvingpåbud ikke er tilstrekkelig for å bedre fremkommeligheten vil det være aktuelt å gjøre Josefinesgate om til kollektivgate.

Tiltaket er gjennomført.

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev