Kierchows gate

 
Tilbake til Tiltakspakke 1
Kierchows gate vurderes stengt for bil mot øst. Det vurderes også ny plassering av holdeplassen Fayes gate for linje 20.

Trafikkanalyse

I Kierchows gate retning øst er det betydelige forsinkelser for buss på grunn av høy biltrafikk. Det er derfor foreslått å stenge Kierschows gate ved Tåsenveien for biltrafikk i retning øst. Det vil også bli vurdert om holdeplassen Fayes gate for linje 20 (som ligger på Ring 2) skal flyttes inn i Kierschows gate.

Det skal gjennomføres en trafikkanalyse hvor foreslåtte – og eventuelt nye – tiltak vurderes. Fordeling av biltrafikk til andre gater i området skal vurderes. Det må avklares om det kreves reguleringsplanprosess og vedtak i bystyret, når tiltakene som skal gjennomføres er definert.

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev