Kirkeveien

 
Tilbake til Tiltakspakke 1
Det etableres sammenhengende kollektivfelt i begge retninger på Ring 2 mellom Ole Vigs gate og Blindernveien. Tiltaket er gjennomført.

Etablering av kollektivfelt

På Ring 2 mellom Ole Vigs gate og Blindernveien er det i dag to kjørefelt i hver retning. Strekningen trafikkeres av busslinjene 20, 22, 25 og 28 som blir forsinket av å kjøre i samme felt som øvrig trafikk, i kryss og ved betjening av holdeplasser. Ved å etablere sammenhengende kollektivfelt i begge retninger vil forsinkelsene reduseres både på strekningen og i Majorstukrysset.

Det skal utarbeides skilt- og oppmerkingsplan for å etablere kollektivfelt som et strakstiltak. Statens vegvesen utarbeidet i 2007 et forprosjekt for Ring 2 på strekningen som ligger til grunn for tiltaket.

Tiltaket er gjennomført.

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev