Lilleborg kirke

 
Tilbake til Tiltakspakke 3
Lilleborg kirke holdeplass legges ned for å redusere reisetiden for buss. Tiltaket er gjennomført.

Nedleggelse av holdeplass

For kort holdeplassavstand medfører lang reisetid uten at kollektivtrafikken dekker større markedsområder. Lilleborg kirke holdeplass ligger svært tett opptil tilstøtende holdeplasser; Københavngata og Thorshov parken. Når holdeplassen legges ned vil leskur fjernes og holdeplassen reetableres til fortau.

Tiltaket er gjennomført.

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev