Majorstuen holdeplass retning vest

 
Tilbake til Tiltakspakke 2
Majorstuen holdeplass retning vest oppgraderes for å redusere tidsbruken ved betjening av holdeplassen. Tiltaket er gjennomført.

Oppgradering av holdeplass

Majorstua holdeplass retning vest har dårlig standard, og dette forlenger oppholdstiden og kjøretiden inn til og ut fra holdeplassen. Tiltakene er av mindre karakter, og skal gjennomføres i påvente av en større oppgradering av Majorstukrysset.

Tiltaket er gjennomført.

Holdeplassen ble flyttet 100 meter nordøst, altså ut fra selve krysset, for å bedre fremkommeligheten og redusere konflikt med sykkel. Standarden på holdeplassen ble også oppgradert.

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev