Majorstukrysset

 
Tilbake til Om Kraftfulle fremkommelighetstiltak
Det utarbeides en trafikkanalyse som skal identifisere tiltak for å prioritere kollektivtrafikk, gående og syklende. Tiltaket er gjennomført.

Trafikkanalyse

Flere busslinjer har fremkommelighetsproblemer gjennom Majorstukrysset, som betegner kryssene mellom Kirkeveien, Sørkedalsveien og Slemdalsveien. Majorstukrysset er komplisert med mye trafikk og mange svingebevegelser. Bussene står i samme kø som biltrafikken, også ved lyskryss.

Majorstua er Oslos tredje største kollektivknutepunkt i antall reisende. I tillegg ferdes det mange fotgjengere i området, og biltrafikken på Ring 2 er stor. Hovedsykkelveirute «Ring 2» går også gjennom krysset.

Det skal gjennomføres en samlet trafikkanalyse for Majorstukrysset og strekningen Hegdehaugsveien–Bogstadveien–Valkyriegata.

Målet er å finne tiltak som kan gjennomføres på kort sikt for å bedre fremkommeligheten i området i perioden frem til den større fremtidig ombygging av krysset gjennomføres.

Tiltaket er gjennomført (trafikkanalysen).

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev