Marienlyst

 
Tilbake til Tiltakspakker
Marienlyst holdeplass forlenges i begge retninger. Dette gir mer effektiv betjening av holdeplassen og bedre atkomstforhold for de reisende. Tiltaket er gjennomført.

Forlengelse av holdeplass i begge retninger

Marienlyst holdeplasser trafikkeres av linje 20, 22, 25 og 28. Holdeplassene er ikke utformet med tilstrekkelig lengde og atkomstforhold. Holdeplassen skal derfor oppgraderes til høystandard holdeplass slik at atkomstforholdene for de reisende blir bedre, og bussen bruker mindre kjøretid inn og ut fra holdeplassen. Tiltaket skal gjennomføres i begge retninger. Som del av gjennomføringen skal det utarbeides skilt- og oppmerkingsplan og byggeplan.

Tiltaket er gjennomført.

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev