Parkveien

 
Tilbake til Om Kraftfulle fremkommelighetstiltak
Parkeringsplasser fjernes for å gjøre gaten bredere og gi bedre flyt. Tiltake er gjennomført.

Fjerning av parkeringsplasser

I Parkveien er det svært smalt, slik at det problematisk for trikk å møte andre kjøretøyer. I den ene retningen er det mulig å parkere langs fortauet. Ved å fjerne parkeringsplassene blir gaten bredere, trafikksikkerheten økes og det blir lettere for trikk og andre kjøretøyer å møtes.

Trafikkanalyse vil belyse trafikale forhold og se på behov for varelevering. For å gjennomføre tiltaket må det deretter utarbeides ny skiltplan. Skiltplanen kan vedtas etter at politi og veimyndigheter har gitt sine uttalelser.

Tiltaket er gjennomført.

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev