Pilestredet–Kristian Augusts gate

 
Tilbake til Parkeringspakke
Trikken prioriteres ved å i innføre parkeringsrestriksjoner og venstresving forbudt for å redusere bilkø og feilparkeringer. Tiltaket er gjennomført.

Kollektivprioritering

I Kristian Augusts gate er det to regelmessige hendelser som forsinker trikken: Biler som skal til venstre fra Kristian Augusts gate til Ring 1 skaper kø og parkerte biler i en smal parkeringslomme gjør at trikken ikke har nok rom til å passere. Det foreslås derfor å skilte venstresving forbud fra Kristian Augusts gate til Ring 1 og parkering forbudt ved Kristian Augusts gate 23 for å bedre fremkommeligheten for trikken.

Trafikkanalysen vil belyse konsekvenser og har innvirkning på utformingen tiltaket. Tiltaket krever ny skiltplan som kan vedtas etter at politi og veimyndigheter har gitt sine uttalelser.

Tiltaket er gjennomført.

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev