Pilestredet

 
Tilbake til Tiltakspakke 3
Skilte tidsbegrenset all stans forbudt for 4 vareleveringsplasser. Tiltaket er gjennomført.

Linje: 17 og 19. Tiltak: Skilte tidsbegrenset all stans forbudt for 4 vareleveringsplasser.

Fire vareleveringsplasser i trang lomme gir fremkommelighetsproblemer for trikk 17 og 19 mellom Oscars gate og Parkveien. Trikken har årlig flere stans for feilparkering her. Det skiltes all stans forbudt, med tillatt tidsbegrenset varelevering.

Tiltaket er gjennomført.

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev