Pilestredet x Parkveien

 
Tilbake til Tiltakspakke 3
Det etableres varsellys for å redusere risiko for kollisjon. Tiltaket er gjennomført.

Varsellys

I krysset Pilestredet x Parkveien deler trikkeskinnene seg, og enkelte trikker svinger av og krysser Pilestredet. Dette gir uoversiktlige bevegelser i krysset og økt risiko for kollisjon mellom møtende bilister og trikk. For å redusere denne risikoen skal det etableres en skilttavle med varsellys. Varsellysene tennes hver gang det ankommer trikk som skal krysse Pilestredet og kjøre inn i Parkveien. Forprosjektet vil identifisere strømpunkt, plassering og hva slags utstyr som skal bestilles.

Tiltaket er gjennomført.

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev