Ravnåsveien

 
Tilbake til Tiltakspakke 3
Nedleggelse av 15 parkeringsplasser. Tiltaket er gjennomført.

Fjerning av 15 parkeringsplasser.

Bussen har fremkommelighetsproblemer mellom Ravnkroken og atkomstveien til Holmlia kirke, på grunn av trangt gateløp med kantsteinsparkering på sørsiden av gata. Linje 77 kjører opp og ned samme trasé og vender i enden av veien. Det er ca. 6,5 meter mellom kantsteinene, som i kombinasjon med parkering gjør det vanskelig for buss og bil å møtes.

Tiltaket er gjennomført.

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev