Riddervolds gate

 
Tilbake til Tiltakspakker
Nedleggelse av 9 parkeringsplasser. Tiltaket er gjennomført.

Fjerning av 9 parkeringsplasser.

Kantsteinsparkering på sørsiden av Riddervoldsgate mellom Oscars gate og Inkognitogata gir fremkommelighetsproblemer for trikk 19. Parkeringsarealet er trangt. Trikken har årlig flere stans for feilparkering her. Planlagt flytting av trikketrasé til Skovveien medfører at de nedlagte parkeringsplassene kan gjennåpnes etter gjennomført flytting.

Tiltaket er gjennomført.

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev