Sannergata

 
Tilbake til Om Kraftfulle fremkommelighetstiltak
Kollektivfelt mot øst og forbud mot venstresving fra Sannergata til Toftes gate og Toftes gate til Sannergata. Tiltaket er gjennomført.

For å bedre fremkommelighet og punktlighet for busslinje 21 og 22 og trikkelinjer 11, 12 og 13, samt fremkommeligheten for sykkel, nødetater, el-bil og taxi innføres tiltak i Sannergata og Toftes gate. 

Sannergata har høy trafikkbelastning i rush-trafikken på morgen og ettermiddag. Dette resulterer i betydelige forsinkelser for busslinjer 21 og 33. Sannergata har i dag tre kjørefelt. Tiltaket gjør at det ene østgående feltet om til kollektivfelt.

Eksisterende kollektivfelt i Waldemar Thranes gate og Sannergata frem til Thorvald Meyers gate merkes opp på nytt. Det opprettholdes et nytt kollektivfelt i Sannergata fra Thorvald Meyers gate helt til Fagerheimgata. Kollektivfeltet oppheves 10 til 20 meter før kryssende sidegater.

Samtidig etableres det forbud mot venstresving i krysset Sannergata – Toftes gate for trafikk i både Toftes gate og i Sannergata.

Tiltaket er gjennomført.

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev