Schweigaards gate

 
Tilbake til Tiltakspakker
Stenge for gjennomkjøring (unntatt buss).

Schweigaards gate er belastet med fremkommelighetsutfordringer i rushtid morgen og ettermiddag på grunn av mye biltrafikk. Dette skaper forsinkelser for linje 37 og regionale busslinjer.

Det er utarbeidet trafikkmodeller for trafikkfordeling ved endret kjøremønster. Resultatet fra modellkjøringen vil gi grunnlag for gjennomføringsplanen. For gjennomføring av tiltaket vil det bli vurdert bruk av skilting eller bom. Strekningen trafikkeres av busslinje 37 og regionale busslinjer, og alle linjer vil få effekt av tiltaket i form av bedre punktlighet.

 

 

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev