Solli plass – Wessels plass

 
En rekke strekningstiltak for bedre fremkommelighet for kollektitransport.

Strekningen fra Wessels plass til Solli plass trafikkeres av linje 13 og 19, samt en rekke busslinjer. Mange konfliktpunkter på strekningen medfører forsinkelser. En helhetilg tilnærming, ved å gjennomføre en tiltakspakke vil gi bedre fremkommelighet og forutsigbarhet på strekningen.

Økt forutsigbarhet vil gi store gevinster da svært mange trikk- og busslinjer trafikkerer hele eller deler av strekningen. Linje 13, 19, 30, 31, 32, 33, 54, 70, 74, 80E, 81, 82E, 83, 121, 131, 133, 143 vil alle få bedre forutsigbarhet, og siden strekningene er så sentrumsnær er vil tiltakene påvirke den daglige kollektivreisen til svært mange passasjerer.

Traseen mellom Wessels plass og Solli plass skal prioriteres for kollektivtrafikk. Det er gjennomført en analyse av mulige tiltak (Cowi) som legger grunnlag for det videre arbeidet.

Slottsparken holdeplass ble lagt ned august 2015.

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev