Sørkedalsveien

 
Tilbake til Om Kraftfulle fremkommelighetstiltak
Det etableres kollektivfelt i Sørkedalsveien inn mot Kirkeveien. Tiltaket gir bedre fremkommelighet for linje 28 og 45.

Drammensveien mellom Bygdøy allé og Hafrsfjordgata er en tofeltsgate, der trikken kjører i blandet trafikk. Det er vanlig kantsteinsparkering i inngående retning. På Olaf Kyrres plass møtes Drammensveien og Bygdøy allé i et lyskryss med høy trafikk. Drammensveien har 6300–9300 ÅDT og Bygdøy allé har 14 200–15 000 ÅDT. Trikk linje 13 kjører i blandet trafikk og forsinkes av bilkø vestover inn mot Olav Kyrres plass. Det er forsinkelser både i morgen- og ettermiddagsrush.

Kollektivtrafikken prioriteres ved å innføre gjennomkjøringsforbud for bil i Drammensveien fra Hafrsfjordgata til Olav Kyrres plass (vestgående retning). Biltrafikk ledes via Hafrsfjordgata og Bygdøy allé. Det må gjennomføres en trafikkanalyse som vurderer konsekvensene av endret trafikkmønster og behov for avbøtende tiltak. Det vurderes også om parkeringsplasser mellom Bygdøy allé og Hafrsfjordgata bør fjernes for å gi bedre avvikling for trikk i østgående retning. Tiltaket innebærer skilting og oppmerking.

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev