Storgata

 
Tilbake til Tiltakspakke 1
Flytte regionbusser og taxi til alternativ trasé. Tiltaket er gjennomført.

Regionbusser og taxi flyttes til alternativ trasé for å bedre fremkommeligheten for bybusser og trikk i Storgata. Dette vil påvirke fremkommeligheten til en rekke bybuss- og trikkelinjer i en av Oslos travleste kollektivgate.

Storgata er i dag i stor grad prioritert for kollektivtrafikk og taxi. Fremkommeligheten er imidlertid svært dårlig fordi antall kjøretøy er høyere enn kapasiteten til holdeplasser og kryss. Storgata er det stedet med størst forsinkelse på de fleste av linjene som passerer gjennom gaten. Ved å flytte regionbusslinjene til en alternativ trasé, og innføre forbud mot taxi i gaten vil fremkommeligheten til gjenværende bybuss- og trikkelinjer bedres betydelig. Linje 11, 12, 13, 17, 30, 31, 31E, 34, 37 og 54 går alle i Storgata, og tiltakt vil gi økt forutsigbarhet for et betydelig antall passasjerers daglige kollektivreise.

Et mer ryddig og roligere trafikkbilde vil også kunne bedre trafikksikkerheten i gaten.

Regionbuss ble oktober 2014 flyttet over i ny trasé. Tiltaket er gjennomført.

 

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev