Storo–Sandaker–Sinsen

 
Tilbake til Tiltakspakke 1
Det utarbeides en trafikkanalyse for et større område. Trafikkanalysen skal vurdere tiltak for bedre fremkommelighet.

Trafikkanalyse

I området Storo–Sandaker–Sinsen oppstår det ofte forsinkelser for trikk og buss. Problemene er sammensatte. For å komme frem til løsninger for bedre fremkommligheten vil det utarbeides en trafikkanalyse som vurderer ulike tiltak. Eksempler på slike tiltak er signalprioritering, skilt og oppmerking. Trafikkanalysen samkjøres med Sporveiens oppgradering av infrastruktur for trikk og Statens vegvesens ombygging av Storokrysset.

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev