Systemtiltak: Holdeplassanalyse

 
Tilbake til Systemtiltak: Holdeplassanalyse

Det gjennomføres en utredning som grunnlag for å anbefale en mer optimal holdeplasstruktur for de mest sentrale linjene i Oslo. 

Det skal gjennomføres en holdeplassanalyse som tar for seg alle holdeplasser på de tunge linjene i Oslo. Analysen skal vurdere optimal plassering av holdeplasser og konkrete forslag til endringer. Analysen er igangsatt som et prosjekt hos Ruter med bistand fra konsulent.

Kort holdeplassavstand gjør at kundegrunnlaget til flere holdeplasser overlapper hverandre. Å redusere antall holdeplasser gir en umiddelbar gevinst i form av reduserte reisetid. Det er derfor behovet for en samlet analyse av linjenes stoppmønster. Begrunnelsen for å gjøre dette samlet for trikkenettet og de viktigste busslinjene, er at analysen skal ivareta nettverksfordelene, dvs. at samordning i knutepunkter og kundevennlige omstigningsmuligheter skal ivaretas.

Tiltaket er gjennomført.

Holdeplassanalysen ble gjennomført, men målet med prosjektet ble endret. Det ble valgt å fokusere på metode og prinsipper for holdeplassstruktur fremfor å finne konkrete forslag til endringer i dagens holdeplassstruktur.

Metod for holdeplasstruktur

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev