Systemtiltak: Kontantfri trikk og buss

 
Tilbake til Systemtiltak: Kontantfri trikk og buss

Kontantfri trikk og buss kan redusere oppholdstiden på holdeplass.

Billettsalg fra fører gir uforutsigbar oppholdstid på holdeplassene, og bidrar til å redusere reisehastigheten og forutsigbarheten for trikk og buss.

Salget av billetter fra fører har gått ned som følge av prisdifferensiering mellom forhåndskjøpt og ombordkjøpte billetter, samt etablering av billettapp. Men det er fortsatt potensial for å redusere oppholdstiden på holdeplasser ved å fjerne billettsalget helt.

Ruter jobber med å finne løsninger som gjør føreren overflødig når det gjelder billettering. Det er i dag kun en liten andel av de reisende som kjøper billett av fører. Likevel viser det seg at de få salgene som finner sted, bruker uforholdsmessig lang tid. Dette henger sannsynligvis sammen med at disse kundene ikke er vante kollektivtrafikanter. For å kunne fjerne førersalg er det en forutsetning at disse blir gitt alternative salgskanaler som erstatter dagens løsning.

Ruter startet opp et pilotprosjekt for kontantfrie trikker i 2015.

 

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev