Systemtiltak: Vurdere økt mating til knutepunkt utenfor sentrum

 
Tilbake til Systemtiltak: Vurdere økt mating til knutepunkt utenfor sentrum

Høyt antall kollektivenheter bidrar i dag til at kollektivtrafikk forsinker annen kollektivtrafikk på flere sentrale strekninger. 

Ruter vil gjennom arbeidet med trafikkplaner sette fremkommelighet høyt på dagsorden. For å bedre kollektivtilbudet er en viktig forutsetning at linjenettet utvikles: Effektiv linjeføring og bedre utnyttelse av de ulike driftsartenes fordeler.

For å redusere antall kjøretøy gjennom sentrum vil det i større grad bli matet til skinnegående. En forutsetning for at mate-prinsippet skal kunne gjennomføres er ledig kapasitet på T-bane og tog, fremkommelighet frem til knutepunkt, mulighet for regulering og vending for buss, samt høy frekvens. Videre kan det jobbes for å redusere antall kjøretøy som betjener samme strekninger og rydde i linjenettet slik at unødvendige svingbevegelser fjernes.

Trafikkplanene er basert på modellkjøringer som analyserer nytte sett i forhold til eventuelle endringer i linjenettet. Trafikkplanen er Ruters verktøy for å gjøre vesentlige endringer for å effektivisere linjenettet og drift.

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev