Thereses gate

 
Tilbake til Om Kraftfulle fremkommelighetstiltak
Fjerne gateparkering for å bedre fremkommeligheten for trikk. Tiltaket er utført.

Thereses gate har et trangt gateløp med gateparkering på begge sider. Dette fører til et stort antall konflikter mellom parkerte biler og trikken.

Tiltaket i Thereses gate er ett av de tre viktigste i Tiltakspakke 1.  De mange stansepisodene for trikken påvirker reisetiden til 13 000 reisende på trikkelinje 17 og 18 hver eneste dag. Forsinkelsene som oppsto i Thereses gate hadde en målbar effekt på linjene helt frem til endestasjonene.

Verken økt innsats fra kommunens parkeringsvakter eller økt innsats for å fjerne snø i vintermånedene har hatt effekt. Derfor fjernet Bymiljøetaten i januar 2014 124 offentlig gateparkeringsplasser i Thereses gate.

Sweco har gjennomført en kartlegging av fremkommelighetseffekten av å fjerne gateparkeringen i Thereses gate. De konkluderer med at trikkens fremkommelighet er forbedret og at tiltaket fungerer i henhold til intensjonen.

Tiltaket er gjennomført.

 

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev