Thomas Heftyes gate

 
Tilbake til Parkeringspakke
Thomas Heftyes gate forkjørsreguleres for å prioritere buss linje 20 mellom Frogner plass og Bygdøy allé. Tiltaket er gjennomført.

Forkjørsregulering

Biler som svinger inn i Thomas Heftyes gate fra sidegatene påvirker trafikkflyten i gaten. Ved å innføre vikeplikt fra alle sidegater mellom Frogner plass og Bygdøy allé vil bussens fremkommelighet bedres. Gatene det gjelder er Lindemans gate, Solheimgata, Magnus Bergs gate, Eckersbergs gate og Odins gate. Tiltaket gir prioritet til buss (og annen trafikk) i Thomas Heftyes gate, på bekostning av biltrafikk fra sidegatene.

I prosessen frem mot gjennomføring vil det utarbeides en trafikkanalyse som belyser konsekvenser av tiltaket, samt ny skiltplan som vedtas etter uttalelser fra politi og veimyndigheter.

Tiltaket er gjennomført.

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev