Thorvald Meyers gate

 
Tilbake til Om Kraftfulle fremkommelighetstiltak
Fjerne gateparkering for å unngå driftsstans og forsinkelser for trikken. Tiltaket er gjennomført.

Tiltaket i Thorvald Meyers gate iverksettes for å bedre fremkommeligheten for trikkelinjene 11, 12 og 13 på strekningen fra Schleppegrells gate til Schous Plass.

Thorvald Meyers gate har i flere år vært den gaten i Oslo som har nest flest driftsstans for trikken på grunn av feilparkeringer (27 driftsstans i 2011). Driftstansene påvirker over 22 000 reisende på linje 11,12 og 13 hver dag. Tidvis trangt gateløp og uklare grenser for parkeringsareal er årsaken til konfliktene.

I 2014 ble det registrert 29 feilparkeringer som førte til vesentlige forsinkelser for trikken på strekningen. 24 av hendelsene var ved Olaf Ryes plass.

KFT fjernet totalt ti offentlige gateparkeringsplasser langs Olav Ryes plass. Tiltaket i Thorvald Meyers gate er et av de viktigste fremkommelighetstiltakene i Tiltakspakke 1, som skal bidra til forutsigbar og effektiv fremføring for buss og trikk på de tyngst trafikkerte linjene innenfor Ring 3.

Tiltaket er gjennomført.

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev