Toftes gate

 
Venstresvingsforbud ved Sannergata. Tiltaket er gjennomført.

I Toftes gate hindres trikken av biler som skal svinge til venstre inn i Sannergata. Køen forsinker linje 11, 12 og 13. Venstresvingforbud vil gi bedre fremkommelighet og bedre forutsigbarhet for reisende på trikken.

For å unngå stans for trikken på grunn av biler som venter på å foreta venstresving er det satt opp skilt som markerer venstresvingforbud fra Toftesgate inn i Sannergata. Dette gjelder i begge retninger. Tiltaket vil ha effekt for 18 000 reisende på linje 11, 12 og 13 som trafikkerer strekningen hver dag.

Tiltaket er gjennomført og det er gjennomført trafikkanalyse som belyser konsekvensene av endringen.

 

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev