Toftes gate

 
Tilbake til Parkeringspakke
Det etableres kollektivfelt i Toftes gate mellom Schleppegrells gate og Biermanns gate.

Kollektivfelt

I Toftes gate er det ofte kø på grunn av mye biltrafikk, og dette skaper forsinkelser for trikken. Kollektivfelt på strekningen vil  redusere forsinkelsene for trikken som slipper å stå i kø sammen med bilene.

Det er allerede regulert kollektivfelt i retning sentrum, men det gjenstår å opparbeide det. For å kunne opparbeide kollektivfeltet må det først gjennomføres en trafikkanalyse og utarbeides en plan for skilt og oppmerking.

Det pågår en konseptvalg utredning for gatebruk for Grünerløkka. Som del av dette arbeidet vil Bymiljøetaten vurdere om det også kan etableres kollektivfelt i den andre retningen (fra sentrum).

DEL INNHOLDET

Nyhetsbrev